Navigation Content

Usluge knjigovodstvenog servisa

Vođenje poslovnih knjiga

Vođenje poslovnih knjiga (tzv. administrativno obavljenje računovodstvenih poslova) sastoji se od:

  • Pripremnih radova (otvaranja glavne knjige prema jedinstvenom kontnom planu, knjige primitaka i izdataka, pomoćnih knjiga za vođenje analitičkih evidencija kupaca i dobavljača, financijskog knjigovodstva te osnovnih sredstava)
  • Knjigovodstvene obrade cjelokupne financijske dokumentacije (izvoda žiro računa, blagajničke dokumentacije, ulaznih i izlaznih računa, kalkulacija te deviznih izvoda)
  • Automatske obrade cjelokupne dokumentacije (unos podataka s ažuriranjem svih potrebnih evidencija, ispisivanje temeljnica, dnevnika knjiženja, kartica, bruto bilanci i ostalih izvještaja)
  • Izrade obračuna plaća te svih pripadajućih mjesečnih i godišnjih izvještaja za plaće radnika (RS-m, ID, SPL i ostalih obrazaca)
  • Izrade mjesečnih izvještaja poreza na dodanu vrijednost, kao i godišnjeg kumulativnog izvještaja PDV-K
  • Izrade kvartalnih statističkih izvještaja za potrebe financijske agencije i izrada godišnjih temeljnih financijskih izvještaja poreza na dobit, poreza na dohodak, računa dobiti i gubitka, bilanca za potrebe porezne uprave, te preglede primitaka i izdataka kod obrtnika.

Osim osnovnih knjigovodstvenih usluga...

  • Obavljamo predaju obrazaca (ID, PDV, potrošnja i sl.)
  • Organiziramo dostavu dokumenata na području Velike Gorice i Zagreba
  • Prijavljujemo i odjavljujemo djelatnike
Navigation Content